Oorsprong van religie

Er zijn tientallen boeken geschreven over het ontstaan van religie en het is een interessant onderwerp voor de mensen die willen begrijpen hoe de wereld eigenlijk precies in elkaar zit. De meeste religies lopen sterk uiteen, maar hebben dezelfde basisprincipes. Zonder hierbij specifiek in te gaan op de basis van een bepaalde godsdienst, zullen hier een aantal oorsprongsredenen gegeven worden voor religie, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de redenen waarom er zoveel geloven in de wereld zijn.

Het verklaren van de wereld

De mensen van tweeduizend jaar of meer terug hadden geen wetenschap waarmee zij de wereld konden verklaren. Er waren veel fenomenen die niet verklaard konden worden omdat de kennis er niet was om de oorzaak van de gebeurtenissen te verklaren. Hierbij kun je denken aan iets simpels zoals dag en nacht, maar ook het groeien van de gewassen, onweer en aardbevingen. Het was echter wel nodig om een verklaring te hebben die sluitend was, en daarom werden de gebeurtenissen aan hogere machten toegeschreven. Dat was ook direct de meest sluitende oplossing, er was namelijk niemand die het tegendeel kon bewijzen.

Het stilhouden van de mensen

Verschillende filosofen hebben religie vergeleken met opium en zwepen en zo vreemd is dat idee niet. Door de mensen bang te maken voor hogere machten (waar de leider mee kan communiceren), is het mogelijk om mensen harder te laten werken en meer volgzaam te maken, omdat zij anders gestraft kunnen worden. Dat kan in dit leven, of in het hiernamaals- het idee is dat er angst is en deze angst wordt gebruikt om de mensen harder te laten werken en voorkomt opstanden.

Zingeving aan het leven

De wereld van duizend jaar geleden was repetitief. Het zaaien en oogsten was een jaarlijks ritueel en alle handelingen werden op een bepaalde volgorde afgewerkt. Dit zorgde ervoor dat mensen een diepere betekenis in het leven zochten, zij wilde meer zingeving aan het leven hebben. Die vonden zij in het goddelijke en het religieuze. Veel mensen hebben hier veel steun aan gehad (en hebben dit overigens nog altijd) en konden op deze manier het leven meer betekenis geven. Het ontstaan van religie vervulde een bepaalde wens. De mens was niet meer alleen een arbeider op de wereld, de mens was een onderdeel van een groter plan.

Afscheidingen

Religie is ook ontstaan om groepsvorming te kunnen verklaren. Op het moment dat een religie ontstaat, is er een mogelijkheid om mensen binnen te sluiten en buiten te sluiten. Dit is niet alleen een gevolg van godsdienst, het is ook een reden om dit op te zetten. Het uitsluiten van bepaalde mensen en groepen is namelijk een goede manier om politiek te voeren. Overigens zijn er ook veel godsdiensten ontstaan uit een religie. Een bepaalde groep zondert zich dan af en zet eigen regels op omdat deze groep het niet eens is met de vorige groep en begint daarop een eigen godsdienst. Ook dit zien we veel terug in de geschiedenis van de religie.