Het jodendom

Van alle monotheïstische godsdiensten is het jodendom de oudste. Deze godsdienst schrijft zichzelf een geschiedenis van 4000 jaar toe en is in meer of mindere mate de basis geweest van onder andere het christendom en de islam. Het jodendom is overigens wel uniek in een bepaald opzicht. Het is nagenoeg nooit de agressor geweest, maar heeft altijd de rol gehad van de onderdrukte godsdienst in veel van de landen waar het beleden werd. De Bijbel en de Tien geboden vormen de basis van de godsdienst die ook vandaag nog veel aanhangers heeft die over heel de wereld te vinden zijn.

De diaspora

De diaspora is een begrip dat zeker genoemd moet worden wanneer het om het jodendom gaat. In het Romeinse Rijk was het jodendom goed vertegenwoordigd, maar met het opkomen van het christendom dat veel aanhangers kreeg, kwamen de joden onder druk te staan. Na de vernietiging van de Tweede Tempel zijn veel joden gevlucht en hebben zij zich over heel de wereld verspreid. Dit wordt Diaspora genoemd. De joden hebben hierbij verschillende richtingen binnen het geloof ontwikkeld, maar op woorden na heeft dit nooit tot grotere problemen geleid, zoals wel het geval is bij de overige godsdiensten.

Pas tijdens de Hervorming en Verlichting werd het makkelijker voor de joden in Europa. Zij konden makkelijker onderdeel uitmaken van de maatschappij en als reactie hierop werd het jodendom zelf ook meer liberaal van aard, zodat het in kon spelen op de maatschappelijke veranderingen.

De Holocaust

De meest indrukwekkende gebeurtenissen van deze religie zijn ook direct de meest aangrijpende die in de geschiedenis van religie plaatsgehad heeft. Het is de vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij nazi-Duitsland alles in het werk stelde om de joden uit te roeien. De genocide had grotendeels te maken met het feit dat de joden het geld hadden tijdens de crisis, wat te maken had met het Berufsverbot. Joden mochten in Duitsland geen beroepen uitoefenen en werden daarom juweliers, kunsthandelaren of bankiers, omdat dit de enige beschikbare beroepen waren. Het gevolg was dat het regime zich tegen deze mensen richtte, om zo genoeg geld te kunnen werven voor de oorlog. Dit leidde tot een verdere diaspora, al zouden de meeste joden het niet overleven.

De huidige situatie

Op dit moment is er een crisis binnen het jodendom. Er zijn bijzonder veel joden die zich zorgen maken over het voortbestaan van het geloof, al is dit niet uniek voor het jodendom. Veel van de joden krijgen gemiddeld minder en later kinderen en huwen mensen die niet joods zijn. Het gevolg is dat het aantal joden sterk aan het afnemen is, met alle mogelijke gevolgen voor de toekomst. Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat het jodendom ook werkelijk aan het uitsterven is. Op dit moment zijn er nog miljoenen aanhangers van de religie en wat niet vergeten mag worden, is dat de joodse gemeenschap veerkrachtig is, zoals het al vaker in het verleden heeft bewezen.