Het hindoeïsme

Het hindoeïsme is één van de grootste godsdiensten ter wereld, maar is minder prominent vertegenwoordigd in Europa. Het is de godsdienst die veel in India en omstreden te vinden is en waar het ook bijzonder veel aanhangers heeft. Een werkelijke ontstaansgeschiedenis met een oprichter heeft de religie niet. Het is meer een verzameling van teksten en voorschriften gekoppeld aan een flink aantal goden, waarbinnen een rangorde te vinden is. Er zijn goden die bijzonder belangrijk zijn en er zijn goden die niet elke hindoe zal kunnen benoemen. Het hindoeïsme is naar alle waarschijnlijkheid de oudste godsdienst ter wereld, de basis ligt in de IJzertijd, nog ver voordat de religies in Europa wortels in de grond kregen of zelfs een naam of aanhanger hadden.

Geschiedenis

Volgens velen is het hindoeïsme mede tot stand gekomen door de inval van Ariërs in het gebieden van de hindoes en zijn veel van de teksten op deze manier opgesteld buiten het gebied zelf. Dit is lange tijd de heersende gedachte geweest, maar tegenwoordig wordt er sterk aan dit idee getwijfeld. Wat wel zeker is, is dat de heilige geschriften van dit geloof de oudste ter wereld zijn. Tegelijkertijd is het geloof ook het meest divers. De praktijken in de steden verschillen van de praktijken op het platteland en verschillen ook nog eens sterk met de mensen die niet langer in dit gebied wonen. Grappig feit is dat het boeddhisme door de hindoes als stroming van het hindoeïsme gezien wordt, net als het jaïnisme.

 De praktijken

Veel hindoes zijn vegetarisch, wat goed past bij het geloof. Het hindoeïsme leert de aanhangers namelijk respect te hebben voor alle levende wezens. Daarnaast willen de hindoes hun geest rein houden, en eten daarom geen vlees. Naast deze praktijken is het goed om te kijken naar de geneeskunde die binnen het geloof opgekomen is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van planten en kruiden om bepaalde kwaaltjes uit te bannen.

Daarnaast streven alle hindoes naar een zo gelukkig mogelijk leven, als onderdeel van het streven naar een religieus leven. Dit uit zich in bepaalde gewoontes, zoals het opstaan voor de zonsopkomst, langzaam eten en elke dag een bad nemen.

De kasten

Net als alle andere religies die hier besproken worden, heeft het hindoeïsme een sterke stempel gedrukt op de maatschappij. Het geloof deelt de maatschappij in kasten in. Hier komt het woord ‘paria’ ook vandaan, het is de laagste status die een mens kan hebben. Deze onaanraakbaren mogen geen contact hebben met mensen uit de andere kasten en zijn de verschoppelingen van de maatschappij die het hardste leven hebben. Boven deze mensen staan de dienaren, dan komen de kooplieden, de edelen en soldaten en de hoogste klasse bestaat uiteraard uit de priesters.

Officieel is het systeem van de kasten afgeschaft door Ghandi, maar dat het officieel niet meer bestaat, wil nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk niet meer gebruikt wordt. De hierarchie tussen de vier hoogste groepen is duidelijk, maar het is mogelijk om te stijgen in waardering door uitzonderlijk gedrag of door de keuze voor een partner uit een hogere klasse, al zal het laatste het moeilijkst blijken in de praktijk.