De islam

De islam is één van de grootste wereldgodsdiensten en wordt gerekend tot de Abrahamitische religies, net als het christendom. De godsdienst is monotheïstisch en heeft daarom één god, en heeft daarnaast één voornaamste profeet. Hoewel veel mensen het zich niet beseffen, heeft de islam meer overeenkomsten met het christendom dan verschillen. Tegenwoordig wordt het geloof vooral in verband gebracht met aanslagen en terreur, maar de basis van deze redeneringen is volkomen ongegrond. Net als bij het christendom is het niet het geloof zelf dat de basis is van de agressieve verspreiding, het zijn bepaalde aanhangers die al dan niet opzettelijk het woord van de Koran verkeerd opvatten.

Islam in de praktijk

Het geloofsboek van de islam is de Koran, maar er zijn veel meer geschriften die door de moslims gebruikt worden. Het geloof zelf heeft een basis van plichten en riten die gebaseerd zijn op de vijf zuilen van het geloof. Dit zijn de getuigenissen, het vijfmaal per dag bidden, het geven van aalmoezen, de ramadan en uiteraard het minstens eenmaal maken van een bedevaart naar Mekka. Deze vijf zuilen worden op verschillende manieren uitgelegd, want ook de islam heeft verschillende richtingen door de aanhangers die verschillende opvattingen gekozen hebben. Zo zullen strengere moslims de bedevaart als een verplichting zien, waar de meer vrije gelovigen het eerder zien als iets dat gedaan moet worden wanneer er een mogelijkheid bestaat.

De scheidingen binnen de islam hebben te maken met de opvolgingscrisis na het overlijden van Mohammed, de meest voorname profeet. De profeet had negen vrouwen, maar wist geen mannelijke opvolger op de wereld te brengen, waarna Aboe Bakr als opvolger gekozen werd. Hier was niet iedereen het mee eens en hier ontstaan de meeste scheidingen al. De meest bekende richtingen zijn het soennisme en het sjiisme. Beide versies hebben een verschillende opvatting over de islam in de praktijk en dit heeft tot oorlogen geleid, onder andere met de Koerden die weer een andere opvatting hebben.

Islam en de Westerse Wereld

In de Westerse Wereld wordt een seculiere opvatting geheiligd over religie en staat. Er wordt vaak beweerd dat dit onverenigbaar is met de islam, maar dit is niet waar. Het zijn de moslimfundamentalisten die zich niet kunnen verenigen met deze opvatting, omdat de religie en het bestuur van het land in dezelfde handen moet liggen volgens deze mensen. Zo denken niet alle moslims erover. Veel aanhangers van de islam hebben een meer liberale opvatting opgesteld die juist wel verenigbaar is met de Westerse wereld en de manier waarop landen bestuurd worden, zodat zij hun geloof konden adapteren aan deze nieuwe omstandigheden, vaak met succes. Dit zijn dan ook de mensen die te vinden zijn in de politieke partijen en die nagenoeg constant de aanslagen en terreur afwijzen omdat dit geen onderdeel mag zijn van het geloof. Dat geeft eens temeer aan dat ook de islam een godsdienst is die een dynamisch karakter aan kan nemen, wanneer de aanhangers dit willen.